Bà ĐỖ THỊ DIỆU HOA

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NHẬN QUỐC TẾ

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

PCT HỘI ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM ĐẸP VIỆT NAM

TGĐ ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ THẨM MỸ Ý MY

CHUYÊN GIA TRƯỜNG QUỐC GIA NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Ông JONH NGUYỄN

PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH NGOẠI GIAO LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

 

 

 

Ông  NGUYỄN VĂN TỴ

PHÓ CHỦ TỊCH SỰ KIỆN TRUYỀN THÔNG LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN TIMESTARS

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THU

PCTTHƯỜNG TRỰC  LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC BEAUTY - SPA HƯƠNG THU

 

Bà PHẠM HẢI ANH 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

 

 

 

 

BÀ NGUYỄN THÚY NGA 

PHÓ CHỦ TỊCH  HỘI VIÊN LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VIỆT NAM

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TẠP CHÍ THỜI TRANG TRẺ HÀ NỘI

 

 

 

 

 

 

THỦY RUBY

Trưởng ban Phun thêu thẩm mỹ VN

Bà BÙI THU THỦY

Trưởng ban Nối mi Việt Nam

Bà TINA NGUYỄN

Trưởng ban trang điểm Việt Nam

ÔNG DƯƠNG TIẾN DŨNG 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 

ÔNG TIẾN THÀNH 

TRƯỞNG BAN NGOẠI GIAO LIÊN HIỆP SPA THẨM MỸ VN

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: